Image holder

Onder de loep: menu's testen door gebruikers

Hoe komt de gebruiker op een landingspagina als hij het menu van een website gebruikt op een mobiel apparaat? Klik op de koptekst? Het chevron-pictogram? Heb je een extra menu-item nodig voor de landingspagina? Simpele vragen, banaal zelfs, maar als professioneel ontwerper moeten we ze op de een of andere manier oplossen. De beste manier om de bruikbaarheid van je projecten te verknallen is door niet naar de kleine dingen te kijken terwijl je bezig bent.

Image holder

Leerpunten van digitale leiders: Innovatie in de overheid stimuleren

Harvey Neve gaf drie jaar leiding aan Digital products en transformation bij Public Health England voordat hij directeur werd van een adviesbureau voor digitale technologiediensten. In dit interview deelt hij zijn uitgebreide ervaring met het leiden van veranderingen en het stimuleren van digitale innovatie.

Image holder

Het perfecte agile team

Het perfecte team is een agile team; gebouwd op snelheid, klein met slechts vier of vijf mensen, zelfverzekerd en bevoegd om beslissingen te nemen. Ze begrijpen eenrichtings- en tweerichtingsdeuren en de urgentie van besluitvorming. Er zijn geen impasses, als het erop aankomt gooien ze een dobbelsteen.

Image holder

Wat zijn mutatietesten?

Mutatietesten beoordelen de kwaliteit van je testsuite. Het werkt door een bewerking te maken in je code, dan de testsuite uit te voeren en te identificeren wat in je codebasis kan breken of veranderen zonder dat een van je unit tests faalt. Als iets veranderd kan worden zonder dat een test faalt, dan wordt een gat in je testsuite ontdekt en gerapporteerd.

Image holder

Waardige statistieken

Dit is deel vier - het laatste deel - in een korte serie artikelen over de aard van metrieken in het algemeen, maar binnen product- en vooral softwareontwikkeling in het bijzonder.

Image holder

Testautomatisering met CODECEPTJSM

De meeste mensen zijn lui, en testers zijn daarop geen uitzondering. Het is een van de belangrijkste redenen waarom er geautomatiseerde end-to-end en regressietests bestaan. Maar er zijn tientallen verschillende automatiseringstools in elke denkbare programmeertaal (hoewel... ik zou ervoor betalen als iemand Selenium naar Fortran zou porten), dus welke kies je? In deze blog zal ik een pleidooi houden voor CodeceptJS en een korte introductie geven.

Image holder

Technologie menselijk maken

Aannames worden gemaakt door mensen die briljante bedrijven bouwen naast mensen die de meest intelligente code kunnen programmeren. Talloze lijsten met user stories worden omgezet in lange stromen van enen en nullen. Maar er wordt zoveel tijd en moeite in het systeem gestoken, dat ze één klein stukje van de puzzel vergeten... De gebruiker.

Image holder

Sentiment schetsen voor het begrijpen van klanten

Bij een recent project voor een grote universiteit hadden ze een probleem. Niet het grootste probleem: hun website en intranet moesten worden bijgewerkt om te kunnen voldoen aan de eisen van de enorme concurrentiedruk en een veeleisend klantenbestand.

Image holder

Prestatie testen

Dit is onze tweede blogpost over performancetesten. In het vorige artikel hebben we de verschillende soorten prestatietesten besproken en hoe deze van toepassing kunnen zijn op de applicatie die je aan het testen bent. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je prestatietesten kunt benaderen, welke valkuilen je moet vermijden en waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van de beste tooling voor jou.

Image holder

Hoe statistieken dodelijk kunnen zijn

Dit is deel één in een korte serie artikelen over de aard van metrieken, vooral binnen product- en softwareontwikkeling. In dit artikel gaan we het hebben over: - Vervorming van gegevens - Datageletterdheid - Ontgoocheling over gegevens

Image holder

Het belang van verwijderen

Het doel van het artikel is niet om het idee van verwijderen om het verwijderen naar voren te brengen. Soms zijn oplossingen voor dingen groot, deze benadering is erop gericht om zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Image holder

Goede discovery leidt tot betere resultaten

Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar een goede discoveryfase leidt tot betere digitale oplossingen. Dat is zeker waar in onze ervaring. Maar het tegenovergestelde is ook waar: direct in ontwikkeling springen of dit onder druk of zonder duidelijk doel doen, leidt zelden tot goede resultaten.

Image holder

Een gilde van security champions opbouwen

Een van onze grootste uitdagingen toen mijn collega Wouter en ik begonnen met onze Agile Security Journey bij Worth, was het mogelijk maken en opschalen van beveiligingsprocessen in agile teams. De meerderheid van onze ontwikkelaars en QA engineers waren erg enthousiast over security, maar er was geen platform voor hen om nieuwe vaardigheden te leren of kennis te delen. Daarom was de oplossing eenvoudig: het starten van een Security Champions-gilde. In dit artikel neemt het Security Team je mee op deze reis.

Image holder

De tand des tijds doorstaan

Testen is een geweldige manier om het bestaan van waarde in je product te bevestigen. En om die reden is het steeds populairder geworden om testen op te nemen in ontwikkelingsworkflows. Maar hoe schrijf je tests die lang meegaan, je niet vertragen door complexiteit en waarde toevoegen aan het eindproduct?

Image holder

Design thinking voor niet-ontwerpers

Wat komt er in je op als je aan design denkt? Als je aan ontwerpers denkt, denk je misschien aan iemand die 'getalenteerd' is om dingen er goed uit te laten zien in Photoshop, iemand die goed kan illustreren en meer dan de nodige kennis heeft van kleurtheorie.

Image holder

Best practices voor gemengde of hybride teams

De meeste projecten voor de levering van softwareproducten en -diensten worden intern of extern uitgevoerd, waarbij het projectmanagement intern is. De laatste jaren zien we echter een toename in het gebruik van hybride teams die in-house en externe experts combineren.

Image holder

Belangrijke ingrediënten voor een succesvol team

Of je er nu voor kiest om producten intern te ontwikkelen of met een externe partner zoals WORTH, het succes van je project hangt grotendeels af van de betrokken teams. Het vormen van een succesvol digitaal team is als het koken van een goede maaltijd. Je hebt goede ingrediënten, de beste kookmaterialen, kennis en ervaring nodig. In de checklist hieronder zetten we de top 10 ingrediënten voor een succesvol digitaal ontwikkelingsteam op een rijtje.

Image holder

Alles continous

Wanneer je een nieuwe digitale oplossing bouwt, geeft dat het hele team een gevoel van voldoening. Ontwerpers, software engineers, product managers en gebruikers. Als je het goed doet, werken ze samen, gefocust op de top van de berg. Het einddoel. De eindstreep. Maar eerst heb je de juiste bouwstenen nodig en moet je weten waar de finish is.

Image holder

AI en de toekomst van personalisatie

In 1909 zei Henry Ford de beroemde uitspraak over het Model T: "Elke klant kan een auto in elke kleur krijgen die hij wil, zolang hij maar zwart is." Het winkelaanbod en de verwachtingen van de klant zijn sindsdien natuurlijk drastisch veranderd.

Image holder

Agile verkennen

Het uitleggen van de betekenis van Agile of "wendbaar zijn" is geen gemakkelijke taak. Het gezegde "Hoe meer je leert, hoe minder je weet" is zeker van toepassing op dit onderwerp. In een poging om de verschillende betekenissen te demystificeren, verkent dit artikel Agile vanuit drie verschillende perspectieven, eindigend met een vierde, holistisch perspectief. Dit is het eerste van twee artikelen, het tweede deel gaat in op 'de Agile Mindset' en de typische kenmerken van Agile organisaties.

Image holder

"Agile overheidsproject" paradox?

Worth is aanwezig op Liferay's Digital Solutions Forum in Londen op 8 november (Hilton London Tower Bridge), en Scrum Master Marian Maas is daar aanwezig om al je vragen te beantwoorden over agile delivery in een overheidscontext.

Image holder

Aan de slag met prestatietesten

In deze blogpost kijken we naar de verschillende soorten prestatietests en hoe je ermee kunt beginnen als je er nog niet mee bekent bent.

Image holder

Geleerde lessen over slimme huizen en de toekomst van het internet der dingen

Mijn interesse in connectiviteit begon als kind. Terwijl andere kinderen huizen, bomen en figuren tekenden, tekende ik lijnen, onderdelen en systemen. Al op jonge leeftijd fascineerde systeemconnectiviteit me. Nu het Internet der Dingen (IoT) - waarin alledaagse apparaten ingebouwde computerintelligentie hebben - steeds meer gemeengoed wordt, heb ik mijn interesse in verbonden systemen in de praktijk toegepast en een van die praktische toepassingen is mijn eigen huis. Ik heb het uitgerust met meer dan 100 sensoren die meten en regelen wat er in en om het huis gebeurt.

Image holder

Mensen betrekken bij spelelementen en -mechanica

Als User Experience designer is het een van mijn belangrijkste taken om het gebruikers gemakkelijk te maken hun doelen te bereiken en hun taken uit te voeren met de service die we maken. We vatten dit samen als "een goede ervaring hebben" tijdens het gebruik van de applicatie, de service en bij voorkeur tijdens alle interacties die iemand heeft met een product of service. Soms is dit echter niet genoeg om mensen betrokken te houden of te motiveren. Gamification kan de ervaring verbeteren om de motivatie en betrokkenheid te verbeteren.

Image holder

Provocerende gedachten die leiden tot een succesvolle levering

Er zijn veel dingen die samenkomen om van een digitale product- of dienstlevering een succes te maken. Je gebruikers en hun behoeften kennen. Het begrijpen van uw organisatie en hoe die functioneert. En ofwel de technische expertise in huis hebben om digitale oplossingen te leveren, of samenwerken met een bedrijf zoals wij.

Image holder

Wat is DevOps nu precies?

Dus, wat is DevOps? Dat is een terechte vraag die velen zouden kunnen hebben. Om DevOps beter te begrijpen, is het belangrijk om terug te gaan in de tijd om te ontdekken hoe en waarom DevOps is ontstaan. Zo'n tien jaar geleden werden internet, cloud, big data en IoT steeds meer bekend en bereikbaar. Met deze vooruitgang ontstonden er veel nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen creëerden een behoefte aan efficiëntie en een noodzaak om te reageren op snel veranderende bedrijfsomstandigheden. Elke slimme digitale ondernemer wil snel op de markt komen, snel falen, feedback verzamelen en het product aanpassen aan de behoeften van de klant. Daarom werd het erg belangrijk om te begrijpen waarom de ontwikkeling vertraagt en hoe dit probleem aan te pakken. Het werd al snel duidelijk dat veel problemen ontstonden door een gebrek aan samenwerking tussen verschillende ontwikkelteams.

Image holder

Agile verkennen deel II

Het eerste deel van dit artikel was een verkenning van Agile vanuit verschillende perspectieven, met als conclusie dat velen Agile bedrijven door zich te richten op specifieke frameworks of practises. Het ging ook kort in op het holistische perspectief op Agile, waarbij een mentaliteitsverandering als het uiteindelijke doel wordt beschouwd.

Image holder

Waarom statistieken mislukken

Dit is deel twee in een korte serie over de aard van metrieken in het algemeen en binnen softwareontwikkeling in het bijzonder. In het vorige artikel schetsten we twee recente voorbeelden van het reële gevaar van slechte statistieken. In dit artikel schetsen we een deel van de theorie over waarom slechte statistieken voorkomen.

Image holder

Metrics voor je laten werken

Dit is deel drie in een korte serie over de aard van metrieken in het algemeen en binnen softwareontwikkeling in het bijzonder.

Image holder

Alles over headless CMS

In de laatste jaren is de hoeveelheid content die we produceren explosief gegroeid. Er zijn dan ook allerlei contentmanagementsystemen ontwikkeld, CMS’en. Een van de vragen die tijdens gesprekken over CMS’en regelmatig terugkeert, is “Is het headless?”

Image holder

Een nieuw kantoor in Zuid-Afrika

Een jaar geleden ging het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in lockdown. We herdenken dit feit op een ietwat ongebruikelijke manier, namelijk door een nieuw kantoor te openen in het beroemde Technopark in Stellenbosch, een stad niet ver van Kaapstad.

Image holder

Een solide strategie voor je visie

Wat bedoelen we eigenlijk met het begrip visie? In het woordenboek kun je onder meer lezen dat het gaat om “het vermogen om met verbeelding en/of wijsheid te denken over of plannen te maken voor de toekomst. ” Maar in de zakelijke context stuit ik nog te vaak op een ‘visie’ zonder echte doelstelling, die niet gebaseerd is op bewijs of die onvoldoende praktisch is om het bedrijf daadwerkelijk naar de gewenste toekomstige staat te krijgen.

Image holder

5 actiepunten voor agile opschalen

Voor Agile Amsterdam 2018 besloten we ons te richten op de agile mindset, in plaats van op frameworks zoals Safe of Scrum@Scale. Natuurlijk waren er verschillende benaderingen en perspectieven, maar het viel op dat verschillende sprekers dezelfde keuze hadden gemaakt. Omdat die agile mindset duidelijk een hot topic is, besloot ik een praktisch artikel te schrijven met vijf actiepunten voor agile opschalen.

Image holder

Softwareontwikkeling: in eigen beheer of uitbesteden?

Een vraag die ons vaak wordt gesteld, is in welke situatie softwareontwikkeling het beste kan worden uitbesteed. Wij bekijken het liever van de andere kant en vragen dan: wanneer kun je software het beste in-house ontwikkelen? Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Hieronder vind je vijf overwegingen die je helpen bij het nemen van een beslissing.

Image holder

Dit doet API-first voor je tests

Word je er ook zo moe van om telkens maar weer dezelfde stappen uit te voeren voor je UI-tests? Soms duurt het zo lang voordat je eindelijk test wat je wilt testen. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat een test mislukt tijdens setup of teardown? En dan ook nog eens omdat zich een fout voordoet die niets te maken heeft met de functie waar je op dat moment aan werkt.

Image holder

Van digitale product roadmap naar een executie powerhouse

De kans is groot dat wanneer je in een product of digital team werkt, je op dit moment op zoek bent naar een manier om snel en effectief op verschillende platformen content te beheren of up-to-date te houden. Dat is essentieel om de ervaring voor jouw klanten te optimaliseren of digitale interactie te verbeteren en met de groei van je mobiele en web-based applicaties lastiger dan ooit. In dit interview vertelt Arien Kock, Head of Software engineering bij Worth over hoe je van je digitale product roadmap een executie powerhouse maakt.

Image holder

Waarom productkwaliteit altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet zijn

Een product kosteneffectief en snel in de markt zetten is de basis van elke productontwikkelingsstrategie. Maar het is vooral de kwaliteit van je product die jouw reputatie in de markt bepaalt en die ervoor zorgt dat gebruikers jouw product blijven gebruiken nadat het op de markt is gebracht. De kwaliteit wordt onder andere bepaald door de betrouwbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid en de mate waarin je product aansluit bij de behoeften van de gebruiker.

Image holder

Hoe vind je een goede software ontwikkelingspartner?

Torenhoge facturen. Problemen die pas na maanden worden opgelost. Een gestandaardiseerde aanpak. Een methode waarbij elk risico wordt gemeden. Vraag jij je wel eens af of je de juiste partner hebt gekozen voor je digitale transformatie? Het kiezen van een partner die aansluit bij jouw behoeften is een belangrijke beslissing. Hoe kies je uit duizenden bedrijven (in zowel binnen- als buitenland) en nóg meer freelancers een partner die goede kwaliteit levert in de vluchtige, op verandering gerichte wereld van vandaag de dag? En hoe kom je erachter welke bedrijven niet beschikken over de vaardigheden, de expertise en de aanpak die jouw bedrijf nodig heeft?

Image holder

World Building: een sterke visie voor overtuigend leiderschap

Werk jij aan een digitaal product met multidisciplinaire teams? Leid jij een organisatie door een lastige digitale transformatie? Dan weet je dat het enorm belangrijk is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De klassieke methode om dat voor elkaar te krijgen is om een visie en een missie te formuleren. Die worden dan aangevuld met een setje kernwaardes, targets en KPI’s. En hoppa! Iedereen weet wat de bedoeling is. Of is het toch niet zo makkelijk?

Image holder

Full-service digital agency Worth Systems viert 20-jarig jubileum

Twintig jaar geleden - februari 2002 - richtte Ernout van der Waard tijdens zijn studie Software Engineering aan de keukentafel Worth Internet Systems op, gedreven door passie voor connectiviteit en digital. Worth groeide in de afgelopen twee decennia uit tot een internationaal bureau met drie vestigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Inmiddels met meer dan 100 medewerkers in dienst met verschillende disciplines: van UX-ontwerpers tot ontwikkelaars, scrum masters, testers tot security specialisten.

Image holder

Wie liggen er vaak dwars bij transformaties en wat doe je eraan?

De uitdrukking 'Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok' gaat helaas ook op voor het belangrijkste zakelijke doel van het afgelopen decennium: digitale transformatie. Transformatieprojecten kunnen namelijk op veel manieren verkeerd aflopen, waardoor er veel tijd en geld verloren gaat. Wereldwijd wordt de faalkans geschat op maar liefst 70 tot 85%.

Image holder

Van agile naar high performance software team in 5 stappen

Ik wil iets bekennen. Na 20 jaar software ontwikkelen heb ook ik het perfecte recept voor een high performance software team nog niet gevonden. In elk project en elk team werkt het net weer iets anders en verschillen de ingrediënten die je nodig hebt om efficiënt en productief software te ontwikkelen. Hoe zet je een sterk team neer, welke design technieken en ontwikkelmethodiek helpen je snel waarde te leveren, hoe meet je de performance van het team en hoe creëer je als manager een omgeving waarin teams optimaal kunnen presteren? Allemaal goede vragen! Ik vertel graag welke 5 stappen nodig zijn om van een agile een high performance software team te maken.

Image holder

3 voordelen van innovatieve geo-mapping voor gemeente en burger

Veel gemeenten verbeteren, versneld door de corona-crisis, hun digitale dienstverlening voor inwoners en ondernemers. Nieuwe digitale oplossingen bieden gemeenten de mogelijkheid efficiënter te werken en beter aan te sluiten bij de behoeften van de eindgebruikers, de burgers van de stad. Door handig gebruik te maken van beschikbare openbare data en geo-mapping, oftewel het visueel maken van deze data, is het mogelijk om dit om te zetten naar interactieve, slimme, digitale plattegronden. Zo ontstaan er nieuwe digitale toepassingen die het mogelijk maken om aanvragen bij de gemeente volledig te digitaliseren en te vereenvoudigen voor de eindgebruiker. In dit artikel vind je 3 voordelen voor gemeenten van het breder inzetten van geo-mapping om de burger beter van dienst te zijn. Lees snel verder!

Image holder

Strategisch veranderen van je IT-organisatie doe je succesvol met deze 8 stappen

Inspelen op veranderingen die zich aandienen, was niet eerder zo belangrijk. Is het niet om samenwerking met jouw klanten of gebruikers van jouw diensten te verbeteren, dan is het wel om de interne organisatie efficiënt in te richten en te houden. Slim inspelen op veranderingen, betekent rekening houden met mensen, processen en de organisatiecultuur. IT en leiderschap in IT speelt een sleutelrol in het veranderproces. Echter is succes in een IT-project geen gegeven, in sommige sectoren faalt zelfs 1 op de 2. Hoe kun je vervolgens de digitale delivery beter organiseren en opschalen? Dit zijn daarvoor de belangrijkste 8 stappen.

Image holder

5 redenen om complexiteit in je IT-systemen te bestrijden

Onnodige complexiteit is iets wat je kunt en wilt vermijden in IT-systemen. In de IT is, vrijwel zonder uitzondering, de eenvoudigste oplossing de beste oplossing. Een oplossing die je brengt naar je gekozen bestemming. Een oplossing die snel gelanceerd kan worden. Een oplossing die je helpt om feedback te krijgen van echte gebruikers die er daadwerkelijk gebruik van maken. Een oplossing waarmee je besluitvorming uitstelt tot het juiste moment. Een oplossing die jou en je organisatie niet tegenhoudt om in de toekomst andere, betere beslissingen te nemen - beslissingen die een robuuste digitale service opleveren.

Image holder

Veilig naar een modulaire en flexibele IT-stack

Ben jij al gestart met het ontwikkelen van flexibele technologie om sneller te kunnen innoveren? Met een composable architectuur, die bestaat uit een set modulaire componenten, zoals microservices, headless-applicaties en API's die eenvoudig kunnen worden ontwikkeld en geconfigureerd om aan de specifieke behoeften van elk bedrijf te voldoen, is dat mogelijk. Grote voordelen zitten in het verminderen van versnipperde data, technical debt en afhankelijkheid van IT-platformen voor updates en nieuwe releases. Maakt jouw organisatie deze stap, let dan op de mogelijke risico’s op het gebied van beveiliging en privacy. Wil je weten hoe jouw IT zowel kan bijdragen aan de wendbaarheid van jouw organisatie, maar dan wel op een veilige manier? Ik neem je graag mee in mijn ervaringen.

Image holder

Nieuwe software bouwen of bestaande software kopen: de 3 valkuilen

De toekomst is onzeker. Waar baseer je dan je lange termijn plannen op? Die vraag hoor ik de laatste tijd erg vaak. Hoe groter de onzekerheid, hoe moeilijker het is om de gevolgen van keuzes in te schatten. Toch weet je vaak wel hoe je verstandige keuzes kan maken: door aannames te controleren en door een geschikt beslisproces toe te passen. In dit artikel vertel ik hoe je de beslissing maakt om nieuwe software te bouwen of bestaande software te kopen.

Image holder

Van idee naar impact met prototyping? Gebruik de 3 P’s!

Zijn jouw websites of app designs een garantie voor succes, of sla je de plank wel eens mis? Voor de buitenwereld lijkt het vaak dat sommige organisaties of ondernemers alles wat ze aanraken in goud laten veranderen. In realiteit doen deze bedrijven vaak simpelweg één belangrijk aspect heel goed: prototyping. Daar energie in steken betaalt zich op meerdere manieren uit. Willen innoveren met dienstverlening of producten is goed, dat snel doen en er klanten mee vasthouden of binnenhalen is een uitdaging. Snelheid is essentieel in een complexe setting waarin bestaande IT-systemen en keuzes uit het verleden innovatie in de weg kunnen staan. De garantie op succes is groter te maken door in het ontwerp van een product of dienst te kiezen voor prototyping. Maar: hoe ga je van idee naar impact met prototyping? Wanneer kies je hiervoor, wat zijn de voordelen en de 3 belangrijke P’s?