Van idee naar impact met prototyping? Gebruik de 3 P’s!

Zijn jouw websites of app designs een garantie voor succes, of sla je de plank wel eens mis? Voor de buitenwereld lijkt het vaak dat sommige organisaties of ondernemers alles wat ze aanraken in goud laten veranderen. In realiteit doen deze bedrijven vaak simpelweg één belangrijk aspect heel goed: prototyping. Daar energie in steken betaalt zich op meerdere manieren uit. Willen innoveren met dienstverlening of producten is goed, dat snel doen en er klanten mee vasthouden of binnenhalen is een uitdaging. Snelheid is essentieel in een complexe setting waarin bestaande IT-systemen en keuzes uit het verleden innovatie in de weg kunnen staan. De garantie op succes is groter te maken door in het ontwerp van een product of dienst te kiezen voor prototyping. Maar: hoe ga je van idee naar impact met prototyping? Wanneer kies je hiervoor, wat zijn de voordelen en de 3 belangrijke P’s?

Image holder

Wanneer kies je voor prototyping?

Je kiest voor prototyping als je wil weten of het door jou bedachte website- of app design aanslaat bij gebruikers. Door prototyping onderdeel te maken van je designproces is het mogelijk om te toetsen of gebruikers de innovatie waarderen. Er zit een voordeel aan het vroeg in het ontwikkelproces meenemen van deze stap. Dit geeft snel een beeld of iets werkt én of je er wel of niet mee door moet gaan. Zelfs als het design niet doet wat je ervan verwacht is dit positief. Je verspilt erna immers geen onnodige energie aan iets wat waarschijnlijk geen succes wordt. Overigens kan succes ook afhangen van wie er verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een digitaal product. Afdelingen afzonderlijk hebben vaak onvoldoende beeld van de hele customer journey. Met goed opgezette prototyping voorkom je dat het bedenken van een digitaal product uit de koker van slechts enkele mensen komt.

Verschillende soorten prototypen

Het aantal prototypes dat je kunt inzetten is ongelimiteerd. Toch is het goed om waar mogelijk iets af te bakenen. De vier belangrijkste redenen om een prototype te gebruiken zijn:

  • Een idee uitleggen in beeld, niet in woorden
  • Je idee verkopen – extern maar vooral intern
  • Feedback verzamelen bij echte gebruikers
  • Concept uitwerken inclusief de technische werking van de innovatie

Verder kun je een onderscheid maken tussen low versus high fidelity prototyping. In de praktijk ga je dan aan de slag met: low fidelity prototype (1), high fidelity prototype (2) of een live data prototype (3). Een ontwerpteam ontwikkelt een of meer prototypen, noem het een visuele voorstelling van de ontwerpspecificaties. Ontwerpers gebruiken de low fidelity prototypen aan het begin van het project om er zeker van te zijn dat de bedachte content juist is. Het creëren van de high fidelity prototypen vindt later in het ontwerpproces plaats. Daarmee zijn hypotheses te testen. Het live data prototype is feitelijk een onderdeel van de ontwikkelcode. Het is een soort flexibele schil en interactiever dan traditionele prototypen én gebruikt bovendien live data.

De voordelen van prototyping

De voordelen van prototyping zijn legio. Het zijn de voordelen die de innovatie tastbaar, overtuigend en doortimmerd maken. Beknopt komen de voordelen hier op neer:

  • Duidelijk is hoe jouw idee er in werkelijkheid uitziet
  • Het is een overtuigend communicatiemiddel naar interne stakeholders
  • Gebruikerstesten laten zien of er een match is tussen idee en behoefte
  • Prototyping vroeg inzetten leidt tot een rijker en gevalideerd beeld van de te maken oplossing

De 3 P’s om van een idee naar impact te komen

Een prototype is onderdeel van een ontwerpproces. In dit proces toets je de desirability, de feasibility en de viability van het eindproduct. In het proces kan je de 3 P’s inzetten: het Prototype, de Proof of Concept (PoC) en de Pilot.

1. Prototype - Desirability

Bij de eerste P check je of je het juiste product aan het maken bent. Voldoet het product aan de eisen en behoeften van gebruikers? Je test de wenselijkheid ervan in een kleine groep. Daarmee beperk je de kosten en risico’s in de ontwikkelfase erna.

2. Proof of Concept - Feasibility

Bij de tweede P gaat het om de haalbaarheid van het product of de service. Daarbij wordt duidelijk of je de verschillende systemen achter de schermen kan laten samenwerken. Aanvullend test je de prestaties bij een vooraf bepaald aantal gebruikers.

3. Pilot - Viability

De derde P, de pilotfase, houdt het op de markt brengen van het product in. Wel is de hoeveelheid gebruikers nog beperkt. Dat geeft je de kans te leren én aanpassingen door te voeren voor je het breder uitzet.

Start met prototyping

Hoewel (te)veel digitale projecten falen, hebben steeds meer organisaties kennis van wat wel en niet werkt bij het ontwikkelen van innovaties. Starten met prototyping kan door te starten met een design sprint. Onze design sprints omvatten vier dagen, waarbij we jouw team in 2 dagen helpen om oplossingen voor de belangrijkste vraagstukken te vinden en daarna in 2 dagen een prototype ontwikkelen en testen met gebruikers. De sprints zijn bruikbaar in diverse situaties. Bijvoorbeeld als iets zich nog in de pre-productfase bevindt, als je al een bestaand product hebt dat aanpassing nodig heeft of in een situatie die er tussenin zit. We werken als 1 team samen, van ontwikkelaar, tot marketeer tot designer, waarbij we het liefst operationele en strategische kennis in het het team combineren. Een innovatie is immers altijd het resultaat van teamwork, waarbij het doel zichtbaar is als stip op de horizon.

Zullen we samen impact maken?

Sta jij ook aan het begin van het ontwikkelen van een nieuw product of het verbeteren van een bestaand product of proces? Onze UX-experts en software engineers helpen je met het bepalen van de focus, de ‘uitdaging’ die aanleiding is voor het ontwikkelen van een prototype en daarna gaan we samen aan de slag.

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?