Strategisch veranderen van je IT-organisatie doe je succesvol met deze 8 stappen

Inspelen op veranderingen die zich aandienen, was niet eerder zo belangrijk. Is het niet om samenwerking met jouw klanten of gebruikers van jouw diensten te verbeteren, dan is het wel om de interne organisatie efficiënt in te richten en te houden. Slim inspelen op veranderingen, betekent rekening houden met mensen, processen en de organisatiecultuur. IT en leiderschap in IT speelt een sleutelrol in het veranderproces. Echter is succes in een IT-project geen gegeven, in sommige sectoren faalt zelfs 1 op de 2. Hoe kun je vervolgens de digitale delivery beter organiseren en opschalen? Dit zijn daarvoor de belangrijkste 8 stappen.

Image holder

1. Verken grondig en schep duidelijkheid

Met een doortastend verkenningstraject schep je een duidelijke basis. Daarmee weet iedereen wat er staat te gebeuren, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe je de continuïteit van het verandertraject gaat waarborgen. Stel de juiste vragen, overleg met stakeholders op verschillende lagen in de organisatie lagen en zorg voor voldoende snelheid. Denk niet meteen in een oplossing, maar geef duiding aan wat er opgelost moet worden.

2. Neem een raamwerk als vertrekpunt voor het bereiken van belangrijke doelen

Het is niet altijd eenvoudig om alle geledingen binnen een organisatie op één lijn te krijgen. Een raamwerk kan daarbij heel goed helpen. Dit helpt bij het stellen van prioriteiten en helpt bij het afstemmen en communiceren over alles wat klanten aangaat. Tenslotte zorgt het voor een focus op de door jou gestelde prioriteiten.

3. Gebruik bouwstenen voor het creëren van de juiste verandercultuur

Iets wat je belangrijk vindt succesvol uitrollen, vereist bouwstenen. Voor een geslaagde delivery zijn dat er zes. Bijvoorbeeld het vereenvoudigen, ook bij de keuze voor software (1). Bereid je voor op wijzigingen (2), ook in de toekomst. Verdeel de besluitvorming (3), geef medewerkers mandaten. Stel de gebruiker voorop (4). Creëer een dynamische open omgeving (5) waarin fouten maken mag. Maak tenslotte het nemen van besluiten effectiever (6).

4. Kies voor continuous development

Start je met veranderen en neem je daarin de IT-infrastructuur mee, bereid je er dan op voor dat er niet zomaar een einde komt aan het doorvoeren van veranderingen. Omarm je continuous development, dan kun je er wel zeker van zijn dat het effect van veranderingen op je organisatie snel afneemt.

5. Maak de keuze tussen zelf doen of (deels) uitbesteden van het verandertraject

Dit is een strategische keuze. Wil en kun je zelf een flexibele organisatie en IT-infrastructuur opzetten of kies je ervoor dit uit te besteden aan een externe partner? Een externe partner heeft twee voordelen. Deze draagt kennis aan en zorgt voor inspiratie. Maar… zoek wel een partij die past bij jouw bedrijf.

6. Creëer succesvolle teams

Neem afscheid van silodenken. Laat teams met elkaar werken. Ook als je kiest voor de hulp van een externe partij. Creëer multidisciplinaire teams en reduceer daarmee onderlinge ruis. Richt je op de menselijke factor, bekijk wie goed kunnen samenwerken. Maak teams gedeeld probleemeigenaar en geef teams vooral de ruimte zonder ze te overladen met taken.

7. Overweeg een multidisciplinair en hybride team

Hoe meer kennis je goed georganiseerd samen plaatst, des te meer kans op succes. Multidisciplinaire én tegelijkertijd hybride teams zijn daarvan een voorbeeld. Zorg daarbij voor elkaar aanvullende en versterkende teams (teamwork), zoveel mogelijk openheid, co-creatie en diversiteit.

8. Selecteer de juiste IT-partner

Bij de selectie van een externe IT-partner is het belangrijk om te weten wat de voor- en nadelen zijn van de diverse opties. Grote serviceorganisaties leveren veel kennis, maar blijft de projectmanager betrokken? Is de voorgestelde IT-oplossing de beste voor jouw organisatie? Wees kritisch! Tenslotte moet een partner altijd waarde toevoegen, aan alle geledingen.

Veranderen? Maak er een succes van.

Moeten of willen veranderen gaat vandaag de dag vrijwel altijd samen met investeringen in of aanpassingen van de IT-infrastructuur. Wil je van die investeringen een succes maken, dan is een duidelijke aanpak nodig. Een goede verkenning, heldere communicatie én kennis zijn daarbij onmiskenbaar een voorwaarde. Wil je weten hoe jouw organisatie de veranderslag succesvol kan maken? Worth helpt!

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?