Voorkom burn-outs bij ontwikkelaars als gevolg van grote transformaties

Als je dit artikel leest, ben je waarschijnlijk in het afgelopen jaar gestart met een transformatieproject. Wellicht was het jouw reactie op de pandemie. Of misschien had je de transformatie al eerder gepland en ben je er vanwege de crisis eerder mee aan de slag gegaan.

Image holder

Iets wat veel bedrijven niet zagen aankomen, is de enorme druk die door zo'n transformatie op de schouders van hun technische mensen komt te liggen. Een burn-out bij ontwikkelaars is niet alleen op de korte termijn schadelijk voor het bedrijf, het kan ook je transformatiestrategie voor de lange termijn laten ontsporen.

Uit onderzoeken blijkt verder dat slechts 5% van de grote transformaties succesvol is. Grootschalige verandering is iets dat jaren duurt. Het op een goede manier implementeren van veranderingen is bij de meeste bedrijven een stapsgewijs proces.

Wij hebben al veel klanten succesvol geholpen bij hun digitale transformatieprojecten. Onze ervaring is dat je als bedrijf een grotere kans hebt op succes wanneer je goed met je werknemers omgaat.

Zitten jouw ontwikkelteams tegen een burn-out aan?

Burn-outs komen onder ontwikkelaars vaker voor dan je wellicht zou vermoeden. 83% van de softwareontwikkelaars heeft last van een werkgerelateerde burn-out, zo blijkt uit een onderzoek van Haystack Analytics. Een toch wel schokkend percentage, want dit heeft grote gevolgen voor de productiviteit, de productkwaliteit, het moreel van het team en de projectplanningen.

COVID-19 heeft in het afgelopen jaar ongetwijfeld een rol gespeeld. 81% van de softwareontwikkelaars geeft aan zich als gevolg van de pandemie meer opgebrand te voelen. Hierbij wordt de toegenomen werklast als belangrijkste reden genoemd. Andere factoren zijn inefficiënte processen en onduidelijke doelen en doelstellingen.

Daarnaast zien we dat er van verschillende kanten aan technische teams wordt getrokken. Ook dit is voor hen een grote uitdaging. Vaak zitten ze klem tussen de taken die ze op dit moment moeten uitvoeren en de ambities voor de toekomst. Aan de ene kant moeten ze het bedrijf vooruithelpen door middel van nieuwe projecten, maar aan de andere kant worden ze buitenspel gezet doordat het bedrijf op de oude voet verdergaat. Of doordat ze brandjes moeten blussen op andere afdelingen binnen de organisatie.

Tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten loopt op

Intussen is er een nijpend tekort aan vakbekwame technologie-experts, waaronder goede ontwikkelaars. Meer dan 70% van de werkgevers in de technologiesector heeft dit jaar te maken met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, blijkt uit een recent onderzoek van de werving- en selectiebureaus Robert Walters, Totaljobs en Jobsite.

Het probleem wordt alleen maar erger, want uit een ander rapport komt naar voren dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland 58% van de werknemers in de ICT-sector een nieuwe baan overweegt. Deze uitstroom van personeel kan bedrijven ruim 20 miljard euro kosten.

Het kwijtraken van ontwikkelaars betekent niet alleen dat je minder agile bent omdat je een probleem niet meer met behulp van software kunt oplossen. Nee, het probleem is veel groter. Het verlies van personeel – een primair bedrijfsmiddel – betekent in zekere zin dat je je bedrijf verliest.

Als je daarentegen je technisch personeel weet te behouden, hen de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen, ben je op de goede weg om een succesvolle transformatie te realiseren.

De juiste aanpak

Wij geloven dat je jouw technische teams bij een transformatie de bescherming en waardering moet bieden die ze nodig hebben. Hieronder noemen we vier principes die we zelf toepassen en die we ook graag aan onze klanten meegeven.

1. Begin klein en eindig groot.

Grote transformaties zijn meestal niet succesvol. Kleine en middelgrote transformaties daarentegen hebben meer dan tien keer zoveel kans van slagen. We raden je dus aan om eerst iets kleins te ontwikkelen. Als dat goed werkt, kun je na verloop van tijd opschalen. Dat is de beste manier om een grote transformatie te laten slagen.

Verder zijn we van mening dat een transformatie geen doel op zich is, het is slechts een route ergens naartoe. In de praktijk vertaalt zich dit in een aanpak waarbij open communicatie en interactie in het hele team wordt gewaardeerd. Elk teamlid wil zich voortdurend blijven ontwikkelen en is bereid om fouten te maken en opnieuw te beginnen of om op elk willekeurig moment de koers bij te stellen.

2. Leer door te doen.

Werk in korte, aaneengesloten periodes. Wees bereid om voortdurend feedback en nieuwe data te integreren in je strategie. Stel vervolgens je koers bij. Voor jou kan dit inhouden dat je teams meer zelf organiseren, creatiever worden of meer bevoegdheid krijgen om zelf beslissingen te nemen.

Bij Worth hebben we in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met continuïteitsbeginselen op het gebied van ontwikkeling, zoals Continuous Integration, Continuous Delivery en Continuous Deployment. Onze ervaring is dat je betere producten en services levert als je van traditionele manieren van innoveren overstapt op geautomatiseerde, continue verbeteringen. Daarmee creëer je ook een organische transformatie binnen het bedrijf.

3. Neem sneller de juiste beslissingen.

De meest voorkomende oorzaak van vertraging bij grote projecten is trage besluitvorming. Dit wordt veroorzaakt door teams die in traditionele silo's werken. Stap over op multidisciplinaire productteams en ontdek de voordelen hiervan. Binnen deze teams wordt de expertise uit de verschillende facetten van de productontwikkeling gebundeld: design, engineering, testing, operations, UX en security.

Als je een klimaat van teamwork, openheid, co-creatie en diversiteit bevordert, zul je zien dat de kwaliteit en de snelheid van de besluitvorming omhooggaan. Met efficiënter verlopende projecten als resultaat.

4. Investeer in je personeel.

De beste manier om burn-outs te voorkomen en het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten aan te pakken, is te investeren in je personeel en hen je waardering te tonen. Koester je technische teams en investeer door middel van coaching en begeleiding, zodat ze zich verder ontwikkelen.

Zorg ervoor dat je medewerkers een doel hebben en zingeving in hun werk vinden. Maak de (zakelijke) doelen van een specifiek transformatie-initiatief inzichtelijk. En zorg ervoor dat ze nauw samenwerken als een probleemoplossend team dat mag experimenteren en fouten mag maken.

Samenwerkende teams die zich gesteund voelen bij hun innovatie-ideeën, zelf beslissingen mogen nemen en verandering teweegbrengen, zijn je sterkste wapens.

De pandemie heeft ons bepaald bij het belang van digitale transformatie, maar niet minder bij de waarde van de mens. Het geheim achter een succesvolle transformatie is dan ook dat je klein begint en stap voor stap uitbreidt, zonder dat je het welzijn van je technische medewerkers uit het oog verliest.

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?