3 voordelen van innovatieve geo-mapping voor gemeente en burger

Veel gemeenten verbeteren, versneld door de corona-crisis, hun digitale dienstverlening voor inwoners en ondernemers. Nieuwe digitale oplossingen bieden gemeenten de mogelijkheid efficiënter te werken en beter aan te sluiten bij de behoeften van de eindgebruikers, de burgers van de stad. Door handig gebruik te maken van beschikbare openbare data en geo-mapping, oftewel het visueel maken van deze data, is het mogelijk om dit om te zetten naar interactieve, slimme, digitale plattegronden. Zo ontstaan er nieuwe digitale toepassingen die het mogelijk maken om aanvragen bij de gemeente volledig te digitaliseren en te vereenvoudigen voor de eindgebruiker. In dit artikel vind je 3 voordelen voor gemeenten van het breder inzetten van geo-mapping om de burger beter van dienst te zijn. Lees snel verder!

Image holder

Open data en geografische informatiesystemen inzetten

Een slimme digitale plattegrond wordt gebouwd op basis van open data in een geografisch informatiesysteem (GIS). Eerst is het goed om naar het concept open data te kijken. Waarschijnlijk kon je al raden dat open data de afkorting is voor ‘openbare data’. Dit betekent dat er geen auteursrechten of rechten van derden aan verbonden zijn. De data wordt verzameld zodat gemeenten, maar bijvoorbeeld ook de politie en andere overheidsinstanties hun werk goed kunnen verrichten. Open data wordt bekostigd vanuit publieke middelen en is gratis toegankelijk voor inwoners, journalisten of andere geïnteresseerden. Bij het gebruik van open data zijn er een aantal technische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. De open data moet leesbaar zijn voor zoekmachines en er mogen geen barrières zijn voor het gebruik in nieuwe ICT-toepassingen. Open data wordt onder andere gebruikt in geografische informatiesystemen van gemeenten.

Neem gemeente Den Haag, zij hebben de Beheerunit Open Data opgericht om zoveel mogelijk informatie van de stad, met de stad te delen. Ze gebruiken het GIS om nieuwe toepassingen te laten ontstaan en zo betere besluiten te nemen en de bestuurlijke transparantie te vergroten. Burgerinitiatieven worden zo beter gefaciliteerd. De gebruikte tagline “Samenwerken met data” op de website van gemeente den Haag vat de missie goed samen. Naast gemeente Den Haag maken talloze overheidsinstanties ook al gebruik van het geo-mapping van open data. Maar hoe kun je deze geomaps nog breder inzetten om de burger nog beter te bedienen?

Voorbeeld: Evenementenkaart voor gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag had enige jaren geleden de wens om het aanvraagproces voor evenementenvergunningen te versnellen. Tot dat moment werd de aanvraag voor het organiseren van een evenement gedaan via een formulier. Wanneer de informatie niet duidelijk of incorrect was, werd de aanvraag teruggestuurd en moest het formulier opnieuw ingevuld worden. Dit kon efficiënter. De keuze werd gemaakt om het geografisch informatiesysteem van de stad te gebruiken als basis voor een nieuwe toepassing: de Evenementenkaart. Vergunningaanvragers gebruiken de evenementenkaart om hun evenement aanvraag volledig vorm te geven. In de tool hebben gebruikers de mogelijkheid om een plattegrond van het evenement uit te tekenen.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld het EHBO punt, de bar en food trucks, enzovoort plaatsen en aangeven waar het podium komt. Met deze tool wordt open data en geo-mapping breder ingezet om inwoners en ondernemers digitaal beter te helpen in het aanvragen van een vergunning. Met deze toepassing kan de gemeente Den Haag naast vergunningen voor evenementen ook andere vergunningsaanvragen digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een terrasvergunning. Horeca-ondernemers kunnen op een soortgelijke manier als in de Evenementenkaart aanvragen doen en veranderingen aan hun terras doorgeven aan de gemeente. De mogelijkheden om geo-mapping als basis in te zetten voor nieuwe digitale producten zijn eindeloos. Maar wat zijn nu precies de voordelen van het breder inzetten van geo-mapping in digitale toepassingen?

1. Participatie en relatie met de burger verbetert

Het belangrijkste voordeel van het gieten van de geomaps in nieuwe toepassingen is dat de relatie met de burger veranderd ten goede. Neem bijvoorbeeld de Evenementenkaart: de burger wordt nauw betrokken bij het volledige aanvraagproces. Bij het tekenen van de plattegrond laadt de map automatisch in op het ingevulde adres van het aanvraagformulier. De burgers kunnen op deze manier inzien welke drukke wegen of openbare gebouwen in de buurt van het evenement liggen. Wanneer er iets wordt getekend wat overlapt met bijvoorbeeld een drukke doorgangsweg, popt er een foutmelding op die aangeeft dat de aanvraag zo waarschijnlijk niet goedgekeurd kan worden. De burger begrijpt beter door deze toepassing waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt. Dit zorgt voor een versterking van de participatie en relatie met de gemeente.

2. Versnellen van digitaliseren van dienstverlening door gemeente

Een andere voordeel van het breder inzetten van geo-mapping in applicaties is dat processen versneld worden en dienstverlening voor de burger automatisch beter wordt. De evenementenkaart zorgt ervoor dat alles op een digitale manier getekend, verzonden en afgehandeld wordt. Neem het voorbeeld van de foutmelding die hiervoor werd beschreven. Burgers kunnen op basis van deze gegenereerde foutmelding zelf al de juiste aanpassing doen. Bij het indienen keuren gemeenten sneller de aanvraag goed omdat de tekening al aangepast is. Het inzetten van geo-mapping in de tekentool zorgt voor transparantie en versnelling. Win-win voor burger en gemeente!

3. Herbruikbare digitale toepassingen op basis van common ground principe

Het inzetten van open data wordt steeds meer de standaard. Zoals eerder gezegd mogen er geen barrières zijn voor de inzet van open data voor het gebruik in nieuwe ICT-toepassingen. De data moet makkelijk inzetbaar zijn voor nieuwe toepassingen zodat ze hergebruikt kunnen worden voor verschillende gemeenten. Wanneer de data losgekoppeld wordt van de werkprocessen en applicaties komt dit dicht overeen met het Common Ground principe. Dit principe geeft aan dat gemeenten samenwerken aan gemeentelijke informatievoorziening. Het liefste op een manier die al bestaat; het wiel hoeft per toepassing niet opnieuw uitgevonden te worden. Dit Common Ground principe leent zich perfect voor het inzetten van verschillende geomaps als basis voor een nieuwe applicatie. Voor kleinere gemeenten wordt het breder inzetten van geomapping zo ook een interessante optie. Om een voorbeeld te geven: de basis van de Evenementenkaart wordt ook gebruikt voor de te bouwen Terrassenkaart. Deze tools worden beiden gebouwd voor gemeente Den Haag maar zijn ook makkelijk inzetbaar voor andere gemeenten. De mogelijkheden voor het breder inzetten van geo-mapping zijn eindeloos!

Ben jij benieuwd hoe je open data in geo-mapping breder inzet om nieuwe digitale toepassingen te maken voor de burgers in jouw gemeente? Neem dan contact op met onze experts. We nemen jouw ideeën graag met je door!

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?