Software development trends 2023: stoom jouw organisatie klaar voor de toekomst

De wereld verandert, maar kun jij mee? Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten die beter aansluiten bij klantwensen of het verbeteren van de digitale dienstverlening. Wat mag je verwachten van 2023? Dit zijn de 2023 software development trends die voor jou het verschil kunnen maken!

Running track

Veranderen is nodig, maar hoe?

De grote vraag voor organisaties moet op dit moment zijn: wat pas ik aan om om mee te kunnen in een steeds sneller veranderende wereld? Het antwoord daarop is te vinden in een aantal van de belangrijkste software development trends voor 2023.

In zijn algemeenheid moeten organisaties zich weren tegen een vendor lock-in én bij de keuze voor software het aspect flexibiliteit absoluut centraal stellen. Een focus op het adopteren van cloud services en applicaties helpt hierbij. Wat ons betreft zouden de volgende trends op de agenda van elke Chief Digital Officer moeten staan:

 • User driven development
 • Composable architectuur (API, headless, cloud-native, micro services)
 • DevSecOps
 • Security by design
 • Schalen van agile delivery
 • Borgen van digital skills en kennis

Software development trends 2023: werk toe naar wendbaarheid en schaalbaarheid

Wat deze software development trends voor 2023 gemeen hebben is dat ze jouw organisatie laten afstappen van grote legacy systemen die maar moeilijk aanpasbaar zijn. Wat de trends ook gemeen hebben is dat ze op vrijwel alle vlakken van verandering doorwerken. Het zijn geen keuzes voor één trend, maar voor meerdere die ook nog eens goed samengaan.

Het is tijd voor re-platforming, een strategie om applicaties op legacy omgevingen te bewegen naar een modern cloud-native platform. Je voelt je bij elke stap op weg naar de adoptie van deze trends minder die logge olietanker die maar moeilijk de bocht om gaat en meer de snelle speedboot die makkelijk inhaakt op nieuwe ontwikkelingen.

Je kunt nieuwe producten en ideeën testen, werkt gericht naar een databron (single source of truth), kunt op- en afschalen als dat nodig is en kiest wanneer je wilt voor steun van jouw leverancier. Je pakt de regie op de ervaring in de klantreis door gebruikers centraal te zetten in het ontwerp en de ontwikkeling van digitale producten.

Transformeer van volger naar voorloper

Scherp op ontwikkelingen letten en blijven doorontwikkelen zijn belangrijk. De wereld holt door en jouw organisatie moet mee. Omdat niemand van ‘moeten’ houdt is het vermoedelijk leuker en belangrijker als je niet continu volgt, maar bij de voorhoede hoort. Omarm je een of meerdere van de trends, denk aan werken met hybride teams of het adopteren van een composable architectuur, dan geef je jezelf de kans efficiënter te werken dan de concurrentie.

Hiermee kun je naar klanten en ketenpartners toe het verschil maken. Met een slim user experience design en DevSecOps lukt het jezelf te onderscheiden én vermoedelijk ook je omzet te verhogen en/of je klantwaarderingen verbeteren. Door de trends te omarmen en bijvoorbeeld te kiezen en te investeren in composable technologie (zie kader over MACH), maak je jouw organisatie flexibeler en werk je bovendien toe naar een duurzamere IT stack.

Belangrijke IT-uitdagingen waar organisaties mee worstelen

Is het eenvoudig om voorop te willen lopen, de gewenste flexibiliteit te bereiken en jouw IT-landschap duurzamer te maken? Dat hangt van meerdere factoren af, maar met de juiste wil en steun vanuit het management is dit voor elke organisatie haalbaar.

Toch zijn een paar uitdagingen op het vlak van de digitale transformatie van organisaties in cijfers uit te drukken:

 • Op dit moment heeft maar 42 procent van alle IT-managers de overtuiging dat ze zonder grote legacy-uitdagingen cloud technologie kunnen adopteren.
 • 50 procent van alle IT-managers heeft moeite met het bijhouden van legacy technologie upgrades.
 • Maar liefst 59 procent van alle IT-managers erkent dat het weken of maanden duurt om een geautomatiseerde werkwijze aan te passen.

Een aanvullende uitdaging is hoe snel je als organisatie de gestelde doelen (zoals een nieuwe service) en het ontwikkelpad (van de applicatie) kunt realiseren?

En last but not least, hebben veel organisaties te maken met het effect van keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Die keuzes voor legacy en logge single-vendor platformen hebben geleid tot minder flexibiliteit en complexe systeem landschappen.

Hoe zit het met vertrouwen?

Draait het bij de belangrijkste software development trends 2023 tenslotte alleen om IT? Absoluut niet. Een aspect dat er voor 2023 eveneens uitspringt is vertrouwen, vertrouwen van werknemers en dus ook het vertrouwen van IT-verantwoordelijken in werknemers en vice versa.

Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds blijft er ook in 2023 een groot tekort aan werknemers, anderzijds veranderen medewerkers. Met de intrede van Generatie Z is het belangrijker dan ooit om mensen betekenisvol werk te bieden en daar hoort het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid bij. Binnen dat ecosysteem willen mensen werken én blijven ze langer bij jou. Ben je daartoe in staat, dan helpen deze mensen jou met het sneller en beter inspelen op veranderingen, al dan niet in de vorm van slimme nieuwe IT-tools.

Laat eens een tech audit van jouw IT stack maken

Het aspect vertrouwen geldt natuurlijk niet alleen voor werknemers, maar zeker ook voor leveranciers. Onze teams bij Worth hebben al heel veel klanten geholpen met transformeren. Dat start uiteraard met het identificeren van de aspecten die flexibiliteit of groei tegenhouden.

Een tech audit op jouw huidige IT stack maakt meestal heel snel duidelijk hoe je ervoor staat. Daarnaast weet je met welke oplossingen en projecten jij ervoor zorgt dat jouw organisatie klaar is om te profiteren van de kansen die deze onrustige markt biedt!

Ken je MACH?

MACH is een slimme manier om om wendbare digitale oplossingen te realiseren die bijdragen aan het transformeren van je bedrijf. Het is ook een werkwijze waarin de trends, de gebruiker centraal, verder automatisering, beveiliging als onderdeel van het ontwerp en ontwikkelproces, hybride teams en een toekomstbestendige technologie samenkomen.

Daarbij staan de vier letters in de afkorting elk voor een belangrijk element:

 • Individuele onderdelen van business functionaliteit die onafhankelijk van elkaar zijn ontworpen, uitgevoerd en gemanaged in kleinere (micro) services (M).
 • Alle functionaliteit is bereikbaar via een API (A).
 • SaaS-tools die werken vanuit de cloud, los van opslag en hosting, inclusief eenvoudig opschalen en automatische updates (C).
 • De front-end is losgekoppeld van de back-end logica (headless) en is framework onafhankelijk (H)

Wil jij graag een tech audit laten uitvoeren en kan je daar wat hulp bij gebruiken? Neem contact met me op via LinkedIn of stuur ons een bericht.

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?