Overheid

Overheden en overheidsinstanties werken aan digitale transformatie op alle niveaus, nationaal, regionaal en lokaal, om aan de verwachtingen van burgers en bedrijven te voldoen.

Online toegang tot processen en formulieren maakt het gemakkelijker om met gebruikers te communiceren en de tevredenheid te verbeteren. Speciaal gebouwde software voor serviceverzoeken helpt om werknemers bij de overheid te ontlasten en efficiëntie te verhogen. We helpen nationale en regionale overheden om processen stap voor stap te automatiseren en data te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. In meerdere gemeenten bieden onze technische leads en ontwikkelingsteams pragmatische Common Ground-consultancy om de implementatie daarvan te versnellen.

Image holder
Image holder
Image holder
Image holder
Image holder
Image holder
Image holder
Image holder

Laat ons je helpen je product te realiseren

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?

Interactieve applicatie voor evenement vergunningen

Den Haag is ieder jaar het toneel van veel culturele festivals, markten en andere publieke evenementen. Inwoners en organisaties die een evenement willen organiseren moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Bij de aanvraag moeten ze een plattegrond aanleveren waarop de podia en faciliteiten van het evenement zijn ingetekend.

De gemeente Den Haag wilde het aanvraagproces voor deze vergunningen verbeteren. Functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid waren daarbij de topprioriteiten.

Verder lezen
Project

Digitaliseren van het visum-aanvraagsysteem

Een avontuurlijke reis maken in het buitenland of zakendoen over de grens is steeds gemakkelijker geworden. Op economisch vlak is er sprake van meer internationaal verkeer: het aantal multinationals groeit en de internationale handel neemt toe, budgetluchtvaartmaatschappijen hebben het reizen goedkoper gemaakt en digital nomads kunnen hun werk overal doen.

In Nederland is het aantal toeristen en zakelijke reizigers daardoor flink toegenomen. In de periode 2011-2017 is het aantal verleende visa voor kort verblijf met meer dan 45% gestegen naar 621.000 per jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde het papieren aanvraagproces voor Schengenvisa digitaliseren, zodat buitenlanders eenvoudiger een visum voor Schengenlanden kunnen aanvragen.

Verder lezen
Project

Ontwerpen met de gebruiker centraal

Het Diplomatic ePortal is een online registratiesysteem voor medewerkers van buitenlandse ambassades en intergouvernementele organisaties (zoals het Internationale Gerechtshof, het Internationale Strafhof, Europol en de ESA). Nederland biedt onderdak aan meer dan 100 ambassades en 22.000 buitenlandse medewerkers van zulke organisaties.

De persoonsgegevens van deze medewerkers moesten worden verhuisd naar een veilig, intern digitaal systeem. Dat zou het tot dan toe papieren proces aanzienlijk versnellen.

Verder lezen
Project

Democratischere besluitvorming in Nederland faciliteren

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Met subsidies en onderzoeksprogramma’s bepaalt NWO de koers van de Nederlandse wetenschap en bevordert het kwaliteit en innovatie.

NWO organiseert de Nationale Wetenschapsagenda. Dit landelijke initiatief biedt de wetenschap en de maatschappij een unieke kans om bij te dragen aan het debat over de belangrijke onderzoeksonderwerpen van de komende tien tot twintig jaar. Ook kunnen ideeën worden aangedragen voor grote kwesties die nu spelen. De Nationale Wetenschapsagenda moedigt wetenschappers, bedrijven en het brede publiek aan om samen de wetenschappelijke uitdagingen van nu aan te pakken.

Verder lezen
Project

Betere besluitvorming door datavisualisatie

De demografische samenstelling van Nederlandse dorpen, steden en regio's verandert, evenals de vraag naar publieke voorzieningen, wat het gebiedsontwikkeling en planning bemoeilijkt.

In opdracht van Public Result hebben we de Transitie Atlas ontwikkeld, een applicatie voor het vinden van een goede balans. Je kunt er scenario’s mee creëren die de mogelijke impact van toekomstige voorzieningen weergeven. Overleg met belanghebbenden kan dan op basis van deze scenario’s worden gevoerd en vertaald naar een business case om te bepalen wat de impact zou kunnen zijn. Gemeenten en provincies hebben toegang tot deze data waarmee ze kunnen voorspellen wat de impact van individuele behoeften is op de vraag naar regionale diensten.

Verder lezen
Project

Digitaal platform om genetisch onderzoek te bevorderen

Tweelingen zijn een unieke bron voor genetisch onderzoek. Het Nederlands Tweelingen Register draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar tweelingen. Het doel van het register is om de bijdrage van genetische aanleg aan groei, ontwikkeling, persoonlijkheid, ziekte en risicofactoren voor bepaalde aandoeningen te onderzoeken.

Vanaf de oprichting in 1987 worden de gegevens van deelnemers aan het wetenschappelijke onderzoek up-to-date gehouden. Door vragenlijsten in te vullen leveren ze een belangrijke bijdrage aan onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Verder lezen
Project

Transformatie van de Britse dienst voor financiering van onderzoek en ontwikkeling

Innovate UK is opgericht om wetenschappelijke en technologische innovaties te stimuleren die de Britse economie versterken, door middel van het verstrekken van subsidies en financiering. Historisch gezien bracht hun handmatige aanvraagproces veel uitdagingen met zich mee:

  • Onderbroken processen en meerdere verouderde IT-systemen
  • Inconsistente gegevens en geen centrale rapportage
  • Handmatige administratieve taken, gevoelig voor fouten
  • Complexe, moeilijk te begrijpen gebruikerspaden en inhoud

Ze hebben WORTH aangesteld om hun Innovation Funding Service te ontwikkelen - een klantgerichte digitale oplossing die alle niet-digitale interne en externe kanalen en diensten verving. Deze oplossing is ontwikkeld in lijn met de standaarden van de Government Digital Service (GDS).

Verder lezen
Project
Insights

Vanuit ons blog