Digitale monitoring en evaluatie tool voor internationale partners van COC Nederland

Een gebruiksvriendelijke tool voor planning, evaluatie en bijhouden van de ontwikkelingen van initiatieven op weg naar een inclusieve en diverse samenleving. 

COC werkt in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, met Power of Pride partners in Afrika en Azië, aan het creëren van een diverse en inclusieve samenleving voor LHBTI personen.

In deze alliantie werken de partners en COC Nederland aan het ondersteunen en versterken van lokale belangenorganisaties in 22 landen over de hele wereld, om zo de rechtspositie van LHBTI personen te verbeteren.. Alhoewel de invulling van land tot land verschilt, is er veel aandacht voor kennisdeling en besluitvorming tussen partners en gelieerde organisaties. Zo worden grote zichtbare initiatieven georganiseerd, zoals demonstraties voor betere rechten,  maar ook kleinere impactvolle initiatieven zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het regelen van een safe space waarin individuen onderling kunnen samenkomen en ervaringen delen.

Om de impact van de wereldwijde initiatieven inzichtelijk te maken, beter advies te kunnen geven aan de partners en onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen de organisaties te vergroten is gekozen voor het digitaliseren en centraliseren van het monitoringsproces door de introductie van een online platform. 

Image holder

Wat hebben we geleverd

Het is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het plannen, evalueren en volgen van de ontwikkeling van initiatieven gericht op het creëren van een diverse, inclusieve samenleving.

De vernieuwing die we brachten voor COC

Founded in 1946, COC is the longest-standing lhbti+ advocacy organisation in the world.

Image holder
Non-profit
Image holder

Door te beginnen met de ontwikkeling van een prototype was snel duidelijk welke functionaliteiten echt nodig zijn en wat de partners daadwerkelijk gaan gebruiken. Dat is belangrijk omdat de partners soms beperkt toegang hebben tot het internet en niet allemaal even digital savvy zijn. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijk beeld over hoe de tool eruit moest zien en hoe we de meeste toegevoegde waarde halen uit de ontwikkeling van het platform.

Maik

Pilot in zes landen voor een succesvolle wereldwijde uitrol

In eerste instantie was de wens om een Facebook-achtig platform te lanceren om partner initiatieven en communicatie te stimuleren. 

In de eerste fase van het project bleek uit een gezamenlijke probleemidentificatie dat dit niet de juiste oplossing zou zijn. Dit waren de pijnpunten:

  • Partners waren veel tijd kwijt aan het schrijven van lange e-mails met informatie voor de projectmanagers van het COC. 
  • Tussentijds was er geen gestructureerde data beschikbaar waarmee ondersteuning naar de partners goed vormgegeven kan worden. 
  • Aan het eind van het jaar werd pas duidelijk welke impact alle initiatieven bij elkaar hebben gehad. 

Met deze inzichten is een prototype ontwikkeld waarop het uiteindelijke ontwerp voor een monitoring- en evaluatie tool en de technische keuzes zijn gebaseerd. In de tool kunnen partners heel simpel en toegankelijk hun initiatieven registreren, andere partners inspireren en monitoren wat de impact van de initiatieven is. In zes landen wordt nu in een pilot de reactie van de partners getoetst en wordt de basis gelegd voor het uitrollen naar partners wereldwijd later dit jaar. 

Duurzame impact maken en meten

Partners van de alliantie worden door het COC ondersteund op zes aandachtsgebieden die elkaar versterken:

  • Versterken van LHBTI-individuen 
  • Uitbreiden van LHBTI-gemeenschappen 
  • Ondersteunen van LHBTI-CBO's
  • Groeiende LHBTI-bewegingen
  • Mobiliseren van bondgenoten 
  • Beïnvloeden van wetgeving en beleid 

De activiteiten gericht op een meer inclusieve samenleving worden langs deze 6 gebieden per land gemonitord. Voor de communicatie over de programma’s en activiteiten werd voorheen een grote diversiteit aan tools en applicaties gebruikt. Zo kwamen de resultaten van het programma jaarlijks op verschillende wijze binnen bij het COC, in ruim 200 verschillende rapportages. De data uit deze rapporten moet vervolgens handmatig worden gestructureerd, een enorme hoeveelheid werk. Van enkele beheerde tools zoals Confluence en G-Suite tot talloze onafhankelijke tools, variërend van Trello tot Facebook tot Signal. 

Een digitaal gebruiksvriendelijk platform geeft de mogelijkheid om de data beter te structureren door de impact van initiatieven gedurende het jaar bij te houden, de samenwerking onderling hiermee te vergroten en informatie op een veilige manier met het COC en elkaar te delen. 

Image holder

We zijn met het platform gestart in 6 landen waarbij we vooral focussen op de gebruikersvriendelijkheid van de tool voor de partners. Kunnen ze makkelijk inloggen, snappen ze de vragen die we stellen en hoe de functionaliteiten gebruikt kunnen worden. Ons doel is om met deze tool de kwaliteit van de initiatieven te monitoren en te verbeteren door onze partners beter te ondersteunen.

Mart Kamphuis

Medewerker monitoring, evaluatie en leren

Resultaten

Samenwerking en participatie naar hoger niveau

Helpt partners kennis en inspiratie te delen door te laten zien welke evenementen er worden georganiseerd

Voldoet aan hoge beveiligingseisen om de veiligheid van gebruikers te garanderen in landen waar alles online wordt gecontroleerd

Een effectief hulpmiddel voor het activeren en ontwikkelen van de LGBT+-gemeenschap wereldwijd

Een schaalbaar digitaal platform, klaar om uit te rollen naar 20 landen

Laten we contact maken!

Waar ambitie is, is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan.

Wat heeft jouw voorkeur?

Stuur me meer informatie

Als je hieronder je e-mailadres achterlaat, sturen we je graag meer informatie.